Озеленяване по Проект – Престиж Сити II

Озеленяване по Проект с 3Д дизайн на тераса и авторско срочно изпълнение 

Обект: „Престиж Сити II “ – Приморско (Жилищен комплекс с хотелска част и ресторант) 

Проект: Паркоустройствен проект с дизайн на покривна тераса.
Период: лято 2006год. / Площ: ~ 2 дка.

Обхват: Озеленяване с подготовка на терена и поливна система.
Строител: Евробилд ООД.
Озеленяване: БургосКомерс – В.Вълков ЕООД.

Озеленяване по Проект за ландшафтна архитектура с част по напояване и хидромелиорации.

Ландшафтното проектиране на комплекса от затворен тип включва детайл за ДХГ (дървесно-храстова група). Парковата архитектура е съобразена ситуационно със сградите и решението на басейна. Проектът за озеленяване не съдържа изработване на вертикална планировка, за това спрямо геодезията следва готово решение. При земните подготвителни работи напълно отразява виждането на главния проектант.


Снимка 2

Снимка 3

Видовият състав на декоративните растения е над 70. Предимно българско местно производство от района на Бургас. Вносът е до около 5%, както на някои солитерни, така и на акцентни дръвчета, храсти или ефектни треви. Затревяването на тревните площи е ръчна изработка с универсална тревна смеска.


Снимка 4

Трудност в изграждането на сградите се явяват множество фактори – близостта им с морето, съседството с влажни защитени зони, както и високи подпочвени води.


Озеленяването е допълнено гаранционно в изграждането и с проект за автоматизирана подземна система за напояване. Поливната система функционално-практично предстои да се завърши, за да използва ефективно наличните ресурси. Без нея едва ли щеше да има толкова добър парков ефект!

Снимка 5

Снимка 6

Снимка 7

Снимка 8

Снимка 9

Снимка 10

В процес на строителството във фаза планировка и земни работи. Басейнът почти е изграден.


Снимка 11

Как изглежда пейзажа през Сезон 2018г.? Вижте в сайта на комплекса https://www.prestige-city.com/gallery-photo.php?gal_id=4


Снимка 12

Озеленяването по проект с варианти за поливна система и детайли е в действие поетапно с доставката на почва.

FB-Видеа & Публикации- 2018 

http://<iframe src=“https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1926938454227384%2Fvideos%2F1999386340315928%2F&show_text=0&width=560″ width=“560″ height=“315″ style=“border:none;overflow:hidden“ scrolling=“no“ frameborder=“0″ allowTransparency=“true“ allowFullScreen=“true“></iframe>