почистване листопад

Почистване на листопад. Превенция. Зелена икономика

Почистването на листопадът започва от жегите през август, продължава есента, през зимата може да продължи до края на март или април, т.е. близо 7-8 месеца. 3/4 от всяка година без значение дали зимата е тежка или топла, листопада е явление, което затруднява поддръжката, не само на зелените площи в селищата ни. Листо почистването подобрява визията на градските пространства, има и значителна роля в зимната комунална превенция. Премахването на зеления био материал, като мокри или изсушени листа помага да се предотвратят паданията и инцидентите с пешеходци по време на студени месеци.

Почистването на листопада значително улеснява снегопочистването.

При широколистните дървета листата променят химичния си състав преди падането си. Обагрят се след първите слани и продължителни застудявания в различни есенни цветове. Азотът необходим за всички процеси на растежа и фотосинтеза се транспортира до корените, за това изчезва и зеленият им цвят. В редки случаи листата остават на дърветата и през зимата, както се наблюдава при някои дъбове например.

събиране с гребло за листа
събиране с моторна духалка

В зимния период, почистването на листопад е от съществено значение за поддържането на публичните и частни градски пространства. Събирането на листопад от различни повърхности, като отводнителни елементи, зелени площи, тротоари и алеи, е необходимо за запазване на чистотата и безопасността в градовете. За тази цел, използването на чували и контейнери за събиране на листопад е ефективен начин да се осигури бърз и систематичен процес. След като листата са събрани в чувалите, те могат да бъдат извозвани до специализирани депа за обработка и рециклиране. По същият начин се използват и контейнерите, съответно различни по вид и размери. Тук трябва да споменем и включване на дребния и среден бизнес в зелената поддръжка на общините, чрез споделен процес с големите фирми. Заедно с гражданите стопанисващи сами дворовете си трябва да има осигурени контейнери за зелени отпадъци на определени точки, удобни за извозване с голям превоз до регионалните депа.

листопада пълни улуците, макар
да има такива с решетки, пак се
почистват поне веднъж годишно

навреме събран и сепариран от битовите отпадъци, лесно се извозва и третира, без претоварване на комуникациите

Навреме почистената градска среда, освен пешеходни пространства – също така покриви, покривни улуци, партерни чупки и стъпала, водосъбирателни решетки, намалява опасността от запушване и подобрява оттока при условия на продължителни или интензивни валежи. Така чрез систематично почистване на листопад, се поддържа безопасността и функционалността на градските пространства през зимния период.

събиране на био разградим материал, от различни повърхности в подходяща форма за извозване

почистване листопад с фадрома при квартални улици

Осигурете безупречна чистота във вашите зелени градски пространства с нашата услуга по почистване на листопад. Ние събираме био разградим материал, като листа и клонки, от различни повърхности и ги извозваме в чували, контейнери, ремаркета или камиони. Ползваме също осигурени от общините претоварни станции за зелени отпадъци и зелени контейнери.

Нека онагледим разликата в абонаментната поддръжка на дворни градини. Редовното угрижване на частните дворове придава – стойност, пести време и усилия, спокойствие в тяхното ползване, чрез регулярни сезонни или целогодишни посещения.

Представете си това качество и в обществените пространства.

Разкриване на някои тайни зад почистването на градския листопад Когато става въпрос за почистване на градския листопад, фирмите се изправят пред някои предизвикателства, особено по време на зимната превенция. Един от най-големите проблеми е справянето навреме с огромното количество паднали листа. Може да бъде почти непосилно за срочното почистване на големите пространства. Това изисква способности и опит в разпознаването на правилния момент и начин за почистване. Важно е да се отбележи, че пешеходните пространства за обществен достъп трябва да бъдат поддържани в добро състояние и осигурени за хората през целия зимен период. Фирмите трябва да имат стратегии и планове за редовно и своевременно почистване, като така гарантират безопасността и удобството на всички граждани.

събиране на купове листа с електрическа машина Glutton – Централен парк, гр. Велико Търново, ноем. 2023г. Капацитет 30-40 коша на ден.

Професионално листосъбиране и зелена комунална превенция

За да справят успешно с тази задача, фирмите използват различни методи и техники за почистване. Някои от тях включват механично премахване на листа с помощта на градински приспособления, използване на пилотки и четки. Професионалните машини за почистване целят разтоварване на ръчния труд, на тежките претоварвания или пренос. Същите допълват процеса по логистика, като самоходни листо събиращи електрически машини или като прикачен инвентар на ремаркета, бусове и камиони. По наши наблюдения не навсякъде са приложими или изгодни за работа, значителна е рентабилността им при големите паркови площи.

Ефективни комунални услуги в поддръжката на зелени площи

Ефективни услуги за почистване на листопад

Избягайте от хаоса на опадалите листа с нашата професионална услуга за събиране и премахване на био разградим материал. Осигурете здравословна и подредена обстановка в градските пространства.

Професионални комунални услуги в зелените площи. Улеснете си живота сега! Ние ви предлагаме най-ефективните решения за поддръжка и почистване на вашите зелени площи. Вашият град ще привлича внимание с ухание на чистота и красота, чрез услугата на АрхЛАНД Dev. - почистване на зелен листопад, навети клонки, иглолиста, наноси и др.

Как се случва почистването на градския листопад? Какви затруднения срещат фирмите при зимната превенция? Почистват ли се навреме пешеходните пространства за обществен достъп? Способи и техника за почистване.

Зелена икономика за по-добро бъдеще

Удобен способ допълващ гамата от прикачен инвентар е Четка за метене. Много ефективна четка за метене в публичния сектор, промишлеността, селското стопанство, строителството, както и в поддръжката на общини, озеленяване и др.;

Почистване на листата е продължителна грижа в зелените площи, която може да продължи почти през цялата зима. Тя се извършва след есенните грижи в озеленяването. Обикновено целта е да се облекчи водния отток през дъждовния период в пешеходните пространства. Когато е извършено навреме се прибягва до почистване на някои улуци, водосъбирателните решетки и отточни шахти.

Листопада често се смесва с други не битови отпадъци, характерни за довършително строителство и фасадно саниране. Така вакуумните инсталации стават не функционални, също и при липса на рампи за тяхното придвижване в обектите. Почистването на листопада не трябва да се смесва с клонки, битови отпадъци и други разградими примеси. Това често е неизбежно и поради забавяне на процеса води до некачествено смесване на отпадъците у нас. В крайна сметка съставлява сериозна био маса, заедно с остатъците от почва и трева.