становища на дървета

Становища за дървета. Оценки за разрешителни по премахване или защита.

Изготвяме в колектив фитосанитарни експертизи за различни инвестиционни проекти, стопанисване на дворове ПИ/УПИ. Разрешаваме казуси с опасни дървета и висока растителност.

становища на дървета
видни признаци на проблеми от човешка намеса

Екипът на АрхЛАНД Дивелъпмънт съставя Становища.

След подаване на заявление по образец, се приема да се извърши проверка на мястото на исканата за отсичане растителност. В състава й не влиза издънкова растителност, фиданки с Ф под 10 см на стъблото и плодни дървета. На растителността се прави санитарна експертиза, въз основа на която се издава разрешително или отказ за премахване.

Премахването на дълготрайна дървесна растителност дори в собствения ви имот, изисква оценка на действащ специалист по ландшафтна архитектура. След преглеждане на документите от експерти по ТСУ и Екология в съответната община, се дава отговор в срок до месец.

Схема-оценка за запазване на дървета
Схема към оценка за запазване на дървета в Бургас

Становища и оценки за големи градски дървета

При доказана необходимост от премахване на повече от 5 (пет) едро размерни дървета, според статута на територията и не само е възможна процедура. Тя се назначава служебно от главния архитект и екип на Общината за компенсаторно озеленяване в съответния размер по утвърдена Наредба от Общ Съвет. Обикновено не се пристъпва към невъзможни премествания или непосилно скъпи едро размерни дървета. За това срещу всяко премахнато дърво за ново строителство се изисква количествена компенсация в двоен до петорен размер на терен, посочен от Общината. Когато казуса касае местност извън територията на областен град, съответно еколога или горския на града, решават и дават становище с комисия. Позволителното за отсичане или обезлесяване, окончателно се резолира от Кмета на Общината.

Разрешителни по премахване & Консултиране по опазване, засаждане и грижи на едро размерни градски дървета.

Какъв е другия развой на събитията за отсичане и изкореняване на повече от 5 големи дървета в частни и до 1 дка лозя в земеделски земи, при съгласуване от държавните органи? Искането на собственика се насочва от общината към РИООСВ, тогава със сигурност становището, може да се превърне в няколко месечен отговор. Причината за това е иницииране на Оценка за въздействие на околната среда при площно обезлесяване, която се резолира от по-високо ниво на местното управление.

Експертно становище за три дървета
Становище-Ахтопол

Отсичането дори на едно дърво е сериозна дейност, която често се пренебрегва или подценява. Причините за това са в липсата на местна информация и още повече в недостиг на кадри, към които гражданите не само да се обърнат, но и да бъдат обслужени. Не на последно място е гражданското поведение, търпимост, активност. По тази причина ние и много наши колеги са на разположение за съдействие в различни ситуации с дървета, в сътрудничество със самите общински или държавни звена. Ето какви са често срещаните случаи. Обикновено това са прераснали – опиращи се по сградите и силно наклонени дървета гиганти. Освен неправилно засадени спрямо сградите, има и оставени саморасли инвазивни видове, които впоследствие неизбежно се премахват. Попадали сме в случаи на разрешено премахване на много стволови тополи в горски фонд, гранично застрашаващи частни жилищни сгради в Несебър.

Становища и оценки за разрешаване на сеч / резитби по премахване на дълготрайна дървесна растителност.

            Методи на допълнително обследване:

            1 – Визуална оценка, измервания, ситуиране;

            2 – Оценка с апаратура и преслеров свредел;

3 – Чрез кастрене на клони, почистване на рани;

      * всички данни се обработват и анализират за съставяне на точни заключения относно:   място, размери, възраст, индивидуални физиологични състояния и изменения, бедствия, нападения от вредители, заболявания, засушавания и др. през жизнената спирала на дървото;
съвместен опит - екип по премахване и проектант
съвместен опит – екип по безопасно премахване и проектант

Изводи реално сондирани от практиката при изготвяне на становища и оценки за премахване на дървета

Опитът ни през последните години, дава основа за изводи при справяне с определено разпореждане. Независимо от коя страна сме, като проектант или изпълнител на резитби, тези изводи се потвърждават. Дори при наличие на разрешително / позволително за сеч, само по себе си, то не гарантира липса на напрежение. Установеният административен ред законово регулира и урежда потушаване на възникнали недоволства, жалби, безстопанственост, спорове между съседи и мн. др.

Тук ясно трябва да се прави разлика между това да засадиш дърво, което не е стопанисано години наред. И това да се бориш ревностно за неговото опазване при недоволство на съседи за причинени от него щети. Винаги нещата опират до различни реакции на ваши близки и съседи. Това особено касае централните градски зони, които са чувствителни за подобен род дейности. Те неимоверно са свързани и с много други временни одобрения и неудобства по разрешен демонтаж на дървета, още повече с дънери. Затваряне на улици и тротоари, силния шум (макар това да е преодолимо в някаква степен с акумулаторни машини), натрупване/ почистване на дървесния отпадък. Всички те, усложняват допълнително градския живот. Възможно е последното перо да се забави, въпреки че не пречи на трафика от хора и автомобили.

Полезно връзки: Заявление за премахване/изкореняване – кастрене – преместване; Картотекиране и лоши практики при общински реконструкции на улици и тротоари; Консултации и цени на опасни резитби;

Свързани: МГ – „Министерство на горите“; АПБ – „Асоциация на парковете в България“; РИООСВ – „Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите“;

One thought on “Становища за дървета. Оценки за разрешителни по премахване или защита.

 1. James Robie says:

  I have noticed that clever real estate agents everywhere you go are getting set to FSBO Marketing. They are seeing that it’s in addition to placing a sign post in the front place. It’s really pertaining to building connections with these dealers who at some point will become consumers. So, while you give your time and efforts to encouraging these traders go it alone : the „Law involving Reciprocity“ kicks in. Thanks for your blog post.
  BG: Забелязах, че умните агенти за недвижими имоти, където и да отидете, се настройват към FSBO Marketing. Те виждат, че това е в допълнение към поставянето на табела на предното място. Това наистина се отнася до изграждането на връзки с тези дилъри, които в един момент ще станат потребители. И така, докато отделяте времето и усилията си, за да насърчите тези търговци да се справят сами: „Законът, включващ реципрочността“ влиза в сила. Благодаря за публикацията в блога.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *