пътека около вила

Изграждане плочопътека на тревна фуга

Строителни работи в градината

Градинска пътека или Стъпки от каменни плочи на зелена фуга

Строителство на плочопътеки

Виден резултат и доказателство за добре свършената работа е усмивката на клиента, която се разкрива с привършването й. Винаги даваме професионална гаранция за изпълнение -мин. 3 месеца при наличие на АПС и при авторски след посадъчни грижи.

Строителство на плочопътеки

Добрата работа зависи в повечето случаи от следния комплекс: Качествен материал +Добър майстор. Малък компромис в един от тези компоненти води до значими ще-ти и загуби. Отделно от тях е договарянето при условията не само на терена, но и при техническата организация на обекта.

Строителство на плочопътеки

Често в Озеленяването на различни по големина дворове с площи за затревява-не, се  възлага изпълнение на пейзажни или геометрични пътеки. Камъкът по вид и форма се подбира според мястото, близостта с каменна облицовка на дадена сграда, за да се свържат добре помежду си.

Строителство на плочопътеки

Тук в случая фасадите на вилата са оформени с бял Ивайловградски камък, гнайс, в околната край сградата пътека са използвани гранитни павета. Камъкът за пътеката, който е избран, е естествен пясъчник в комбинация с плочи от сив гранит при стъпките в стръмните участъци.

Строителство на плочопътеки

Полагаме в леко фрезован или прекопан терен каменните плочи, за да могат да се стабилизират в него. Аранжираме ги природосъобразно, редуваме едри -средни -дребни плочи върху лека подложка от пясък. Подравняваме, зачукваме на места, леко попълваме фугите и така, докато стигнем до поливане. След като поизпръхне, наново попълваме с фин субстрат, където е нужно отново поливаме, а преди това може и да валираме. Така сме сигурни, че всичко е готово за затревяване.

Строителство на плочопътеки
Строителство на плочопътеки

Ето нещо много важно – Преди смело да се подходи към изграждането трябва вина-ги първо да се съгласува, както цялата траектория, като дизайн, така и участък -образец от нея със собственика. Едва тогава се пристъпва към продължение или ко-рекции – наново съгласуване, след това спокойна и спорна майсторска работа!

Строителство на плочопътеки – Изглед в план
Строителство на плочопътеки – етап при оглед

Проектираната пътека в зелената площ цели по-близък контакт с природата. Тя зао-бикаля Пе-образно вилата и свързва лицевата част на двора със зелената площ откъм двете странични регулационни линии и дъното на имота.

Изграждане на двор

Строителство на плочопътеки

Търпението и усърдната работа са възнаградени и първите резултати са на лице. Фазата на изгледа по горе е при 1-2 коситба на тревата и преди финалното покри-ване на PVC-кантираната леха с декоративен мулч.

Качествената подготовка и правилния избор на тревна смеска са решаващи в доби-ване на здрав и плътен тревен килим. За това ние изграждаме и поливна инстала-ция, която се консултира на място относно захранване – преходи – параметри – раз-полагане на шахти, контролни табла и др. В пълно завършен вид издаваме проекта без забележки. …“когато се борави с жив материал, това винаги е интелигентна работа – ошлайфана с постоянна практика и обмяна с новостите.