Изкуствени-тревни-килими

Изграждане на тревни площи. Видове затревяване. Цени с оборудване.

Благоустройство и Зелена (градска) система Ландшафтни Проекти за Озеленяване с тревни площи.

Тревните площи – Повишена трудност от поддръжка !

/професионализъм за ценители на природата/

Условия и Подготовка на терени за Озеленяване със затревяване на територии предвидени за зелени площи. Проектни разработки.

Затревяването е специфична и деликатна дейност в Озеленяването. В парковата среда -тревната площ е тази, която прави първо впечатление. За това тя е важна. В поддръжката почти всяка тревна площ е чувствителна.

Според начина на изграждане затревяването бива: 1. Ръчнопосевно / 2. Чимово / 3. Хидропосевно / 4. Естествено-само посевно / 5. Изкуствено;

Озеленяване по инвестиционен проект.
Изглед – Ново ръчно затревяване
Цените според отдалеченост, наклон или начин на озеленяване на площите, общ размер, специфични др. условия – вид на терена/ нужда от обработка, достъп, срокове, а днес и начин на плащане, след посадъчни грижи (първо косене, торене) варират в диапазоните: 1. 3,60-5,80-8,50лв. / 2. 17-18,00 до 22-24,00лв. / 3. 1,80-2,40лв.+транспорт / 4. въпрос на експеримент / 5. според вид/ височ. тревно покритие 30-50+лв./м2;
  • Всички посочени цени зависят от размера на площта, състояние на терена;
Какво е нужно за една хубава трева, на която да се наслаждаваме ежедневно? 1 – Възможност за поддръжка с осигурено поливане (на първо място). Винаги, когато се проектира или изгражда една планировка се залагат захранващи тръби (положете ги, не са скъпи, дори да не правите веднага поливна система). Не ги отделяйте във всяка площ. Ако желаните площи за озеленяване са повече на брой или с денивелация ги разделете на 3-5-10 кръга или зони с по една затапена тръба, зарината в терена. Честа практика в строителството до преди 7-8год. беше разполагане на хидранти във всяка крупна площ за ръчно поливане. Това не е достатъчно, за бъдещо предприемане на автоматизирано поливане. Дори оскъпява впоследствие едно изграждане на такава. Вземете консултация за ~100лв., ще си спестите 100-ци лв. Ако не разполагате с моментни възможности, притиснати от срокове за издаване на обекта си – заложете обсадни тръби Ф110 под настилките, Ф16 в цветарници за капково – не е срамно или скъпо. На по-късен етап – разработете поливната система, която е основно перо в до изграждане на озеленяването и градинската поддръжка. – Ориентировъчно за площи до 220-250 м2 (без хидрофор-монтаж) излиза с всички работи, екстри, гаранция, дори вкл. обслужване в рамките на 3-6 мес. ~3 000-3 500 лв. – Минимални параметри за изграждане на поливна система са: Дебит Q=4-5 м3/час и Налягане Н=3,5-4 bar.; Проект-Благоустройство2009 Проект по част: Паркоустройство и благоустройство, който реализирахме и като изпълнител до крайното актуване на промишления обект в Бургас. затревява-промишлени-Терени

Изглед на централен островен терен в процес на подготовка за затревяване.

затревява-промишленТерен1

Изглед на новото ръчно затревяване, изградено без поливна система.

Затревяването винаги зависи от начина на поливане, а поливането от захранването.  В Перспективен дългосрочен план аналогията е – НЯМА естетична тревна площ  без АПС, която за съответната цена да удовлетворява с добро качество. Най-често поради липса на воден ресурс (освен нужните финанси или инвестиционна политика) отпада изграждане на поливните системи. ВиК захранването е скъп вариант (180-240лв./мес. за площ до 300м2 през лятото) с подмяна на водомер или монтаж на хидрофор. В такива случаи се налага изграждане на сондаж, който в повечето случаи гарантира постоянно водоподаване – предпочитана инвестиция. Основно перо в изграждането е надеждно гео-хидроложко проучване и запасяване с поне 15 м височината на сондажния воден стълб. Това, което гарантира водочерпенето при продължително засушаване е монтаж на резервоар. Допълнително оскъпяване настъпва при нужда от втора помпа в цялата система. И така общата картина става: Резервоар + 1 директно захранваща системата помпа и 2-ра помпа за подкачване вода до резервоара. Тази техническа компановка с разширителен съд, резервоар, ел. табло за управление възлиза за същата площ – 4 300-4 500лв. + Сондаж Ф110 с проучване -според дълбочината 500-600лв./1-2дка + 70-120лв./м.; 2 – Защита/ третиране с препарати срещу: – насекоми; – плевели, детелина; – мъх, гъбични заболявания; – зимно подхранване; 3 – Всичко останало – Рутинни постоянни грижи. Повечето от тях може сами да си ги правите. Често грижата за тревата тук се приема за семейно фитнес-хоби! Страхотно нали? „Ако имахте домашен любимец – все някой трябва да му купува храна, да почиства, грижи за здравето…“   Предлагаме чим с дебелина 2,5см на рула – 2,0/0,4м, цена в цялата страна 15,00 лв./м2 без претоварване и доставка. В наличност до 40 м2 за допълване на участъци и др. реконструкции. Супер качество на чимът – тип фина трева.                    

<<Статията е в процес на допълване!!!>>

  ТЕНДЕНЦИИ при тревните площи / обновяване-1: януари, 2024г. / Породени тенденции от условията за изграждане, поливане, поддръжка, обновяване. В публичните пространства се търсят универсални ниско ресурсни смески с пълзящи или ниски видове. Все по-често се прилагат на тежки терени със специфично изложение хибридни тревни смески без поливане и интензивно косене. Торенето е препоръчително в зависимост от степента на поддръжка. Изкуственото торене следва да е със забавен процес на отделяне на N и P. Съответно те да се прилагат по рядко, поради продължителното им действие. Работата на изкуствените торове е значително подобрена през последните 10 години, поради новите технологии в аграрната индустрия. Подхранването задължително се прилага през 2-3 години според качествата на почвата. Общата им цел е подобряване физико-механичния и химичен състав на почвата, оптималния влагозапас и резистентност към заболявания, развитие на плевели / патогени. В частните, както и в обществените тревни площи стремежа е към максимален ефект и ниски разходи за обслужване. Това е възможно чрез нискорастящи хибридни треви, периодично подхранване на терените и поливане при пълно засушаване.