Надзор

Надзор в парковото строителство.

Селищни пространства за широко обществено ползване.

Очаквайте скоро…


Допълнителни услуги в областта на Строителството и Архитектурата.

Обект: Реконструкция на Централен Парк и зелена площ в село Бата, община Поморие.

Открита процедура от Възложител МИП по чл.3, ал.1 от ЗОП, Дирекция „Благоустройство“

АрхЛАНД Dev., август 2023г.

Надзор
Строителство и архитектура на селищни паркове.
Успехът не е въпрос на идеализъм. Изисква много и различни усилия, които също не го гарантират. Въпреки всичко е твърде възможен, без лобизъм, протекции или измама. Препоръките помагат, не само у нас живата реклама се цени високо. Ето защо Успехът сам по себе си обича рискуващите, които не се пестят да станат първи. 

Галерия на стария парк