Надзор

Надзор в парковото строителство.

Селищни пространства за широко обществено ползване.

Надзор в парковото строителство: Значение, функции и предимства

Въведение: Какво е надзорът в парковото строителство и как работи?

надзор в строителството на паркове, роля на надзора, функции на надзора, задачи на надзорника

Значение на надзора в изграждането на паркове за обществото

Съблюдаване на строителството в съответствие с парковия проект, съгласуване и проверка на всички зони, спазване съответствието на строителните материали с проектните. Екологично изграждане на паркове, качество на обществените пространства.

Важни аспекти и стъпки при осъществяването на надзора в парковото строителство

планиране и дизайн, контрол върху изпълнението, качество и сигурност, срокове и бюджет

Предимства от използването на професионален надзор при строящите се паркове

качество и доверие, спазване на стандарти и регулации, оптимизация на разходите, сигурност на обществеността

Очаквайте скоро…


Допълнителни услуги в областта на Строителството и Архитектурата.

Обект: Реконструкция на Централен Парк и зелена площ в село Бата, община Поморие.

Открита процедура от Възложител МИП по чл.3, ал.1 от ЗОП, Дирекция „Благоустройство“

АрхЛАНД Dev., август 2023г.

Надзор
Строителство и архитектура на селищни паркове.
Успехът не е въпрос на идеализъм. Изисква много и различни усилия, които също не го гарантират. Въпреки всичко е твърде възможен, без лобизъм, протекции или измама. Препоръките помагат, не само у нас живата реклама се цени високо. Ето защо Успехът сам по себе си обича рискуващите, които не се пестят да станат първи. 

Галерия на стария парк